Visan blogi

Lapa jäähän, katse kiekkoon ja nimi lehteen

Lapa jäähän, katse kiekkoon ja nimi lehteen

Käsittelen tässä blogikirjoituksessa vuoden 2017 eri toimintaani eri toimielimissä sekä suhteessa omiin vaalilupauksiin. Olen yrittänyt olla aktiivinen kuten aiemminkin, toivottavasti minut koetaan nyt ja jatkossakin hyvänä yhteistyökumppanina.

lue lisää
Pienkylien elinvoimaisuus ja kuntastrategia

Pienkylien elinvoimaisuus ja kuntastrategia

Tässä blogitekstissä käsittelen viimeisissä valmisteluissa olevaan kuntastrategiaa ja erityisesti pienkyliemme kehitystä osana sitä tulevaisuudessa. Pienkylät eivät vaadi paljoa mutta niiden elinvoimaisuus on uhattuna niin koulujen osalta kuin kyläyhdistyksissä, joilla on vain rajalliset resurssit toteuttaa asioita tukien kyläelämää.

lue lisää
Nurmijärvi pelaa riskillä joukkoliikenteessään

Nurmijärvi pelaa riskillä joukkoliikenteessään

Tässä blogitekstissä käsittelen jälleen kerran kunnan joukkoliikennekilpailutusta. Kiinteistövälittäjiltä tulee signaalia, että joukkoliikenne on vetovoiman kannalta ongelma ja väestötavoitteet aiheuttaa näin jatkuessaan sopeutustoimia. Kilpailutukseen on tullut paljon tarkennuksia, mikä saattaa oireilla hintariskiä.

lue lisää
Nurmijärven joukkoliikennekilpailutus – parasta toivoen, pahinta peläten.

Nurmijärven joukkoliikennekilpailutus – parasta toivoen, pahinta peläten.

Tässä blogitekstissä käsittelen kunnan meneillään olevaa 2019-2028 joukkoliikennekilpailutusta, johon on lähdetty vanhoin eväin vaikka tilastot todistavat vanhan konseptin saavuttaneen kyllästymispisteen käyttäjämäärien osalta. Kunta lähtee kilpailutukseen haastavasta tilanteesta, jossa vetovoima on kärsinyt. Joukkoliikenneratkaisussa ei olisi varaa epäonnistua, niin sitä käyttävien arjen toimivuuden kuin veronmaksajien kannalta.

lue lisää
Nurmijärven joukkoliikenteen haasteet 2020-luvulla

Nurmijärven joukkoliikenteen haasteet 2020-luvulla

Tässä blogitekstissä käsittelen asioita, jotka asettavat haasteita kunnan joukkoliikenteelle 2020-luvulla. Käsittelen myös arkistoista löytyneitä 2008-2010 kunnanhallituksen linjauksia, jotka on pitkälti unohdettu 2010-luvun joukkoliikennekehityksessä ja meneillään olevan kilpailutuksen osalta.

lue lisää
Kasvutarinaani kuntalaisen aktivoitumisesta päättäjäksi

Kasvutarinaani kuntalaisen aktivoitumisesta päättäjäksi

Nyt kun kesäkuu on alkanut, on alkanut myös taipaleeni Nurmijärven kunnanvaltuutettuna. Ajattelin palata tauon jälkeen tämän blogin ylläpitämiseen, jatkossa päivitän sitä varmasti aktiivisemmin. Nyt on oma haasteensa olla annetun vahvan luottamuksen arvoinen myös valtuutettuna ja luottamushenkilönä eli saada jotain myös aikaan kunnan kehityksen ja kuntalaisten hyvinvoinnin hyväksi, yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

lue lisää